نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان امام خمینی، نیش خیابان سی تیر، روبروی موزه ملی ایران، شماره 2، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده حفاظت و مرمت

تلفن تماس:9-02166736452 داخلی 376

نمابر: 02166736585 

ایمیل: maremmat@richt.ir

Refresh Code